บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.ไทย สไปรูลิน่า จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทย สไปรูลิน่า จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 185 หมู่ที่ 15 บ้านดงแสนสุข ต.ไร่น้อย อ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ยักษ์ฟู้ด

ชื่อ: หจ.ยักษ์ฟู้ด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 192 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแ ...
ดูรายละเอียด

บจ.สยาม แฟรงค์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สยาม แฟรงค์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกั ...
ดูรายละเอียด

บจ.ยูโน่ 8383 จำกัด

ชื่อ: บจ.ยูโน่ 8383 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า และการจัดการอื่นๆ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 149/200 หมู ...
ดูรายละเอียด

หจ.ซีเอ็นเอ เอนเตอร์ไพรส์ 2019

ชื่อ: หจ.ซีเอ็นเอ เอนเตอร์ไพรส์ 2019 รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื ...
ดูรายละเอียด

หจ.พิเชษฐ์ กรีน

ชื่อ: หจ.พิเชษฐ์ กรีน รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่งนราชการและอ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.นุชสรา วิลเลจ จำกัด

ชื่อ: บจ.นุชสรา วิลเลจ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอา ...
ดูรายละเอียด

หจ.ธัญพิชชา คอนสตรัคชั่น

ชื่อ: หจ.ธัญพิชชา คอนสตรัคชั่น รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน อุโมงค์ ท ...
ดูรายละเอียด

หจ.ณวัสพล ทรานสปอร์ต

ชื่อ: หจ.ณวัสพล ทรานสปอร์ต รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศและนอกราชอาณาจักร ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 69/66 หมู่ที่ 13 ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็ม.โอ.เอ็ม.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็ม.โอ.เอ็ม.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาติดตั้งครบวงจร ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเครื่องปรับอากาศ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ไอ.บี.แอล. (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.ไอ.บี.แอล. (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ แนะนำ ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.นุภัทร ก่อสร้าง จำกัด

ชื่อ: บจ.นุภัทร ก่อสร้าง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่