บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.อันนา เมอร์เกน บาเตอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อันนา เมอร์เกน บาเตอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด บ้านพักอาศัย สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทุกช ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอสเอสซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสเอสซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ทรัพย์พรทวี

ชื่อ: หจ.ทรัพย์พรทวี รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 53/10 หมู่ที่ 1 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ไฮ อินสไปเออร์ด 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.ไฮ อินสไปเออร์ด 2019 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ และให้คำแนะนำด้านการขาย บริหารงาน และการพัฒนาคุณภา ...
ดูรายละเอียด

บจ.ซูเลียน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.ซูเลียน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรื ...
ดูรายละเอียด

บจ.โอเค คลับ ลันตา จำกัด

ชื่อ: บจ.โอเค คลับ ลันตา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 660/1 ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.บ้านแสนสบาย ลันตา จำกัด

ชื่อ: บจ.บ้านแสนสบาย ลันตา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 677 หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบ ...
ดูรายละเอียด

บจ.สินสยาม พี.เค. ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.สินสยาม พี.เค. ซัพพลาย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และต่อเติมทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 83/38 หมู่ที่ 4 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ซี เพอร์เพิส จำกัด

ชื่อ: บจ.ซี เพอร์เพิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะแนวช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนกุลยุทธ์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 253 ...
ดูรายละเอียด

บจ.พีพี โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พีพี โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 341/29 หมู่ที่ 6 ต.หมื่นไว ...
ดูรายละเอียด

บจ.ฮันน่าห์ บลูมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ: บจ.ฮันน่าห์ บลูมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางค์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 128/570 อาคาร ...
ดูรายละเอียด

บจ.บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค จำกัด

ชื่อ: บจ.บีเคไอ เฮฟเว่น บูทีค จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดหาตัวแทนนายหน้าด้านการบริการ ที่อ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่