บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.เอเบิล รีแฮบ แอนด์ เฮลธ์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.เอเบิล รีแฮบ แอนด์ เฮลธ์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ท ...
ดูรายละเอียด

บจ.โลจิสติกส์ ดี จำกัด

ชื่อ: บจ.โลจิสติกส์ ดี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 171/250 หมู ...
ดูรายละเอียด

บจ.จารุวงษ์ ควอลิตี้ พริ้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.จารุวงษ์ ควอลิตี้ พริ้นท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์หนังสือทุกชนิด รับจ้างงานออกงานเรียงพิมพ์ และงานพิมพ์ต่างๆ ที ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดีงาม ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีงาม ซัพพลาย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัว รวมทั้งวัสดุและหีบห่อ ภาชนะสำหรับใส่อาหาร+ ที่อยู่สำนัก ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอเอ็มเจ ก่อสร้าง จำกัด

ชื่อ: บจ.เอเอ็มเจ ก่อสร้าง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และ งานก่อสร้างอ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็มอีซี บิลท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็มอีซี บิลท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับติดตั้งงานก่อสร้างอาคาร งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจร ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.โมโนเซเปียน จำกัด

ชื่อ: บจ.โมโนเซเปียน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว ถ่ายรูป ล้าง อัด ขยาย และสื่ออื่น ๆ ทุกชนิด ที่อยู่ ...
ดูรายละเอียด

หจ.จเรนาฏ แอคเคาน์ติ้ง

ชื่อ: หจ.จเรนาฏ แอคเคาน์ติ้ง รายละเอียดวัตถุประสงค์: ธุรกิจรับจ้างจัดทำบัญชี ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 21 ซอยโสภณพิทยานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ซูฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ: บจ.ซูฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เป็นนายหน้า ตัวแทนค้า ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เคบีเอ๊กซ์วูด จำกัด

ชื่อ: บจ.เคบีเอ๊กซ์วูด จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่าย ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง(วีเนียร์)แผ่นไม้อัด ไม้พื้น รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ที ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอกลักษณ์ธนทรัพย์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอกลักษณ์ธนทรัพย์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้าน ที่พักอาศัย งานโยธา และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.แบรนด์ เอ้าท์เลต จำกัด

ชื่อ: บจ.แบรนด์ เอ้าท์เลต จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 79 ซอยบาง ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่