บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.เดอะ เพิร์ล ออฟ โอเชี่ยน จำกัด

ชื่อ: บจ.เดอะ เพิร์ล ออฟ โอเชี่ยน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย รวมถึงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่อยู่สำนักงานให ...
ดูรายละเอียด

บจ.คาร์ โฮม สุขสำราญ จำกัด

ชื่อ: บจ.คาร์ โฮม สุขสำราญ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอะไหล่ ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 24/20 หมู่ที่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.อารีย์ คอมเมิร์ซ จำกัด

ชื่อ: บจ.อารีย์ คอมเมิร์ซ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ที่อยู ...
ดูรายละเอียด

บจ.88 แฮปปี้แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.88 แฮปปี้แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการงานโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 104/42 หมู่ที่ 5 ต.ในค ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็น.เอ็น.เอส ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็น.เอ็น.เอส ซิสเต็ม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบแอร์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 448 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9ซอย53 แ ...
ดูรายละเอียด

บจ..18 ดีคอนสทรัคท์ จำกัด

ชื่อ: บจ..18 ดีคอนสทรัคท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่อยู่สำนักงานใหญ่: ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

บจ.ไทย เยน อิเลคทริก ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทย เยน อิเลคทริก ฮาร์ดแวร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38/24 หมู่ที่ 8 ต.บึง อ.ศรี ...
ดูรายละเอียด

บจ.รีเจนท์ ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ: บจ.รีเจนท์ ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2582 ซอยลาดพร้าว ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดีเวิร์ค รีเสิร์ช จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีเวิร์ค รีเสิร์ช จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัยหาเกี่ยวกับด้านบริการงานพาณิชยกรรม อุตสาหกร ...
ดูรายละเอียด

บจ.โกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.โกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหาร การจัดการ บุคลากร ให้บริการการดำเนินงานด้านการบ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ทุนธนศิริ (สมุทรปราการ) จำกัด

ชื่อ: บจ.ทุนธนศิริ (สมุทรปราการ) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภ ...
ดูรายละเอียด

บจ.อีโคอิควิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อีโคอิควิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ในการถือพันธบัตร หลักทรัพย์ เข้าชื่อซื้อหุ้น เป็นผู้ถื ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่