บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน กุมภาพันธ์ 2562

บจ.วชิระ เอสเตท จำกัด

ชื่อ: บจ.วชิระ เอสเตท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับซือฝาก รับซื้อฝากเฉพาะส่วน ไถ่ถอนซื้อฝากเฉพาะส่วน กู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เพ็ญนภา คลีนนิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.เพ็ญนภา คลีนนิ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการออกแบบและจัดสวน ตัดแต่งต้นไม้ และต้นหญ้า พร้อมจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ ที่อยู่สำนักง ...
ดูรายละเอียด

บจ.ท.รุ่งอรุณเทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ท.รุ่งอรุณเทรดดิ้ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าออนไลน์ สินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ถุงเท้า กระเป๋าท ...
ดูรายละเอียด

บจ.มีเทคฟอร์ไลฟ์ 29 จำกัด

ชื่อ: บจ.มีเทคฟอร์ไลฟ์ 29 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริม เวชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการวิทย ...
ดูรายละเอียด

บจ.จีเจบี เฮาส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.จีเจบี เฮาส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้านพัก ของหน่วยงานราชการ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199 หมู่ที่ 4 ...
ดูรายละเอียด

หจ.แม็ก เดอะ มิลค์

ชื่อ: หจ.แม็ก เดอะ มิลค์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 87/4 หมู่ที่ 3 ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน มกราคม 2562

บจ.ที.ยู.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.ที.ยู.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื ...
ดูรายละเอียด

หจ.พฤฒิภากร กรุ๊ป

ชื่อ: หจ.พฤฒิภากร กรุ๊ป รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 140/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ...
ดูรายละเอียด

บจ.ไทยสมาร์ทฟาร์ม จำกัด

ชื่อ: บจ.ไทยสมาร์ทฟาร์ม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 48/17 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุร ...
ดูรายละเอียด

บจ.เอ็มควีนส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ็มควีนส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2 หมู่ที่ 5 ต.หนองกวาง อ.โพธาร ...
ดูรายละเอียด

บจ.ออลล์ นิวพาวเวอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ออลล์ นิวพาวเวอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริหารร้านค้า รวมถึงการขยายสาขาบริการแฟรนไชน์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 222/24 หมู่ที่ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ยงคิน

ชื่อ: หจ.ยงคิน รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น ที่อยู่สำนักง ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่