บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.เอ แอน เอ คาแฟ่ จำกัด

ชื่อ: บจ.เอ แอน เอ คาแฟ่ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ร้านกาแฟ Cafe Amazon ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 55/134 ซอยน ...
ดูรายละเอียด

บจ.สีศิริภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.สีศิริภัณฑ์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 213/1 ...
ดูรายละเอียด

บจ.เค.วี.ที. 168 จำกัด

ชื่อ: บจ.เค.วี.ที. 168 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการจัดหายานพาหนะเพื่อขนส่ง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 169/121 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ...
ดูรายละเอียด

บจ.พี.วี.เอ็น เรืองกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.พี.วี.เอ็น เรืองกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมา ต่อเติม สร้างขึ้น ประกอบ ควบคุมงานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ...
ดูรายละเอียด

บจ.ศิริคุณทรัพย์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ศิริคุณทรัพย์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างสถาบันการเงินในการ เร่งรัดหนี้สิน และติดตามทรัพย์สิน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่ว ...
ดูรายละเอียด

บจ.อารยา ดริลลิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.อารยา ดริลลิ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำน้ำมันและก๊าซ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 150/2 หมู่ท ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

หจ.ณิชาเฮ้าซิ่ง

ชื่อ: หจ.ณิชาเฮ้าซิ่ง รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ที่อยู่สำนักงานให ...
ดูรายละเอียด

หจ.สิริเจริญพืชผล

ชื่อ: หจ.สิริเจริญพืชผล รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว มันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 388 ห ...
ดูรายละเอียด

บจ.ทรูปาตี จำกัด

ชื่อ: บจ.ทรูปาตี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จำหน่ายปลีก-ส่ง เพชร พลอย จิวเวลรี่ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 78 ชั้นที่ 2 ซอยพระนคเรศ แขวงมหาพ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดูบายเฮดดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อ: บจ.ดูบายเฮดดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ รับตกแต่งภายในอาคาร นอกอาคาร และโครงสร้ ...
ดูรายละเอียด

บจ.สุพิชฌาขนส่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.สุพิชฌาขนส่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร โดยใช้พาหนะ ดังนี้ รถปิกอัพ รถตู้สี่ล้อรับส่งพนักง ...
ดูรายละเอียด

บจ.อีเว้นท์ ฮอไรซัน คอนสทรัคท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.อีเว้นท์ ฮอไรซัน คอนสทรัคท์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการจัดทำออกแบบ ตกแต่งสถานที่ ที่ใช้ในงานจัดการแสดงครบวงจร ที่อยู่ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่