บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ตุลาคม 2562

บจ.ฟิกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ฟิกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้า ขายส่ง ขายปลีกสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน ที่อยู ...
ดูรายละเอียด

หจ.คุ้มเดิมเอนเตอร์ไพรส์

ชื่อ: หจ.คุ้มเดิมเอนเตอร์ไพรส์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนขายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในงานก่อสร้างฯโดยได้รับค่าตอบแ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด

ชื่อ: บจ.ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจกลงทุน เข้าถือหุ้น ซื้อ รับโอน จัดหา หรือได้มาโดยประการอื่น ขาย จำหน่าย โอน ซึ่งหลักทร ...
ดูรายละเอียด

หจ.ออโต้โมบาย

ชื่อ: หจ.ออโต้โมบาย รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 28 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ทองเจริญ2483

ชื่อ: หจ.ทองเจริญ2483 รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 199 หมู ...
ดูรายละเอียด

หจ.ศรีกงพาน คอนสตรัคชั่น

ชื่อ: หจ.ศรีกงพาน คอนสตรัคชั่น รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมต่อเติมทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 221 หมู่ที่ 5 ต.พันดอน อ ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน กันยายน 2562

บจ.ดีดี โยธา จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีดี โยธา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน เพื่อจำหน่าย ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 120 หมู่ที่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิง ...
ดูรายละเอียด

บจ.พุช เวนเจอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พุช เวนเจอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 693 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวั ...
ดูรายละเอียด

หจ.บุญศิริตรังการโยธา

ชื่อ: หจ.บุญศิริตรังการโยธา รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 28/9 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-สิเกา ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ต ...
ดูรายละเอียด

หจ.ทีเอ็นพี เวลธ์ ซัพพลาย

ชื่อ: หจ.ทีเอ็นพี เวลธ์ ซัพพลาย รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขายอุปกรณ์ของใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 86 หมู ...
ดูรายละเอียด

บจ.ยูเนียน อะโกรเทค จำกัด

ชื่อ: บจ.ยูเนียน อะโกรเทค จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ จำหน่ายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 45/181 หมู่ที่ 6 ต ...
ดูรายละเอียด

บจ.เทรดเวย์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.เทรดเวย์ โซลูชั่นส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท จัดงานเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าทุกประเภท ที ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่