บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน ธันวาคม 2562

บจ.เอสอาร์ โมบิโค้ท (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.เอสอาร์ โมบิโค้ท (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการขัดผิววัสดุและพ่นเคลือบสีอุตสาหกรรม หรือพ่นเคลือบ ติดตั้งวัสดุเพ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดีโอชิ พรีเมี่ยม จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีโอชิ พรีเมี่ยม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายกาแฟ ชานม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร และเครื่องดื่มทุกชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 63 ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดอท แดช แดช จำกัด

ชื่อ: บจ.ดอท แดช แดช จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการด้านให้บริการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การจัดอบรม การจัดสัมมนา จัดงานแสดง ที่อยู่สำนักง ...
ดูรายละเอียด

บจ.พีเคห้าสิบสี่ เอสเตท จำกัด

ชื่อ: บจ.พีเคห้าสิบสี่ เอสเตท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1104/ ...
ดูรายละเอียด

หจ.ดับเบิลยูเอส ซัคเซส

ชื่อ: หจ.ดับเบิลยูเอส ซัคเซส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ในการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 55/28 ถนนนครอินทร ...
ดูรายละเอียด

บจ.ร่วมสร้าง 229 จำกัด

ชื่อ: บจ.ร่วมสร้าง 229 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าที่ดิน ซื้อขายที่ดิน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 82 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเ ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน พฤศจิกายน 2562

หจ.พี.ดี.วอเตอร์ไปป์

ชื่อ: หจ.พี.ดี.วอเตอร์ไปป์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 139 หมู่ที่ 3 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43 ...
ดูรายละเอียด

หจ.เอสพีเค. คอนแทรคท์ กรุ๊ป (2019)

ชื่อ: หจ.เอสพีเค. คอนแทรคท์ กรุ๊ป (2019) รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน ให้บริการรักษาควมาปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่อยู่สำ ...
ดูรายละเอียด

บจ.แก่นนคร วิศวกรรม 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.แก่นนคร วิศวกรรม 2019 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อสร้างอื่นทุกชนิดและงานโยธาทุกประ ...
ดูรายละเอียด

บจ.มณฑาทิพย์ แตงโมปั่นไร้น้ำแข็ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.มณฑาทิพย์ แตงโมปั่นไร้น้ำแข็ง (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายน้ำผลไม้ปั่นทุดชนิด ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 7/35 หมู่ที่ 1 ต.พลา อ.บ้ ...
ดูรายละเอียด

บจ.เขาลา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.เขาลา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 86 หมู่ที่ 5 ต ...
ดูรายละเอียด

บจ.ยูทีเอพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.ยูทีเอพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 58/259 หมู่บ้าน ซื่อตรง ชมสว ...
ดูรายละเอียด

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

จำนวนบริษัทที่ปิดกิจการในปี 2562

มาดูจำนวนนิติบุคคลที่เลิกกิจการในปี 2562 กัน

เดือน มกราคม จำนวน 1,401 บริษัท

เดือน กุมภาพันธ์ จำนวน 812 บริษัท

เดือน มีนาคม จำนวน 1,075 บริษัท

เดือน เมษายน จำนวน 985 บริษัท

เดือน พฤษภาคม จำนวน 1,130 บริษัท

เดือน มิถุนายน จำนวน 1,264 บริษัท

เดือน กรกฎาคม จำนวน 1,594 บริษัท

เดือน สิงหาคม จำนวน 1,755 บริษัท

เดือน กันยายน จำนวน 1,938 บริษัท

เดือน ตุลาคม จำนวน 2,116 บริษัท

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่