บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียนใหม่

บริษัทจดทะเบียน เมษายน 2562

บจ.อัษฎาสิริ จำกัด

ชื่อ: บจ.อัษฎาสิริ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจด้านความบันเทิง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 98/14 หมู่ที่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 111 ...
ดูรายละเอียด

หจ.เซคคันด์ ดิเซมเบอร์ คอฟฟี่แอนด์ที

ชื่อ: หจ.เซคคันด์ ดิเซมเบอร์ คอฟฟี่แอนด์ที รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 220 ถนนประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ฮอนเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.ฮอนเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปล่อยสัณญาณอิยเตอร์ ...
ดูรายละเอียด

บจ.พีอาร์เอส ไทย ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.พีอาร์เอส ไทย ซัพพลาย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื ...
ดูรายละเอียด

บจ.พี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พี แอนด์ ซี โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำทุกชนิด เพื่อส่งออกและนำเข้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู ...
ดูรายละเอียด

บจ.อินฟินิท ทู จำกัด

ชื่อ: บจ.อินฟินิท ทู จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 220/127 หมู่บ้าน สราญสิริ รามอินทรา 2 ถนน ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ข้อมูลธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน มีนาคม 2562

บจ.พี โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.พี โฮลดิ้ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 453 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว ...
ดูรายละเอียด

บจ.พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับจ้างออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 21 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกร ...
ดูรายละเอียด

หจ.ชายนพ ซีเอ็นพี แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป

ชื่อ: หจ.ชายนพ ซีเอ็นพี แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายกล่องบรรจุหีบห่อ และบรรจุสินค้า ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1320/6 ถนนบรมไตรโ ...
ดูรายละเอียด

บจ.ดี.เอ.พี คลินิก จำกัด

ชื่อ: บจ.ดี.เอ.พี คลินิก จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการคลินิกรักษาโรคทั่วไป เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่อยู่สำนักงานใ ...
ดูรายละเอียด

บจ.วีเอฟที ฟาสเทนนิ่ง จำกัด

ชื่อ: บจ.วีเอฟที ฟาสเทนนิ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 120 ...
ดูรายละเอียด

หจ.ลา วียา คอสมาแคร์

ชื่อ: หจ.ลา วียา คอสมาแคร์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 233/105/1 หมู่บ้าน นันทวัน หมู่ที่ 5 ต ...
ดูรายละเอียด

Loading...

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใหม่