บจ.กรทีม 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.กรทีม 2019 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 51/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

วันที่จดทะเบียน: 2/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กรทีม 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กรทีม 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กรทีม 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กรทีม 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กรทีม 2019 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51/2 หมู่ที่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170