บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายนื้อสัตว์ชำแหละ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 208 หมู่ที่ 4 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

วันที่จดทะเบียน: 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กรีนอินกรีน กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/29/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายนื้อสัตว์ชำแหละ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 208 หมู่ที่ 4 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000