บจ.กังหยาน จำกัด

ชื่อ: บจ.กังหยาน จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการขายปลึก ขายส่ง เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องจักร รังนก สินค้าอุปโภคบริโภค เบ็ดเตล็ดทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 88/230 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่จดทะเบียน: 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กังหยาน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กังหยาน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กังหยาน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กังหยาน จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กังหยาน จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการขายปลึก ขายส่ง เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องจักร รังนก สินค้าอุปโภคบริโภค เบ็ดเตล็ดทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 88/230 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160