บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด

ชื่อ: บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 999 ซอยนวมินทร์ 113 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่จดทะเบียน: 5/18/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กับแกล้ม ฟู้ด จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5/18/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 999 ซอยนวมินทร์ 113 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230