บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง

ชื่อ: บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรเหนือ

วันที่จดทะเบียน: 12/25/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กาซ่า โฮลดิ้ง จดทะเบียนเมื่อ 12/25/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้นที่ 29 ถนนสาทรเหนือ