บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม ออกแบบ ประกอบชิ้นงาน ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องกล ทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 11 ซอยรามอินทรา 45/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่จดทะเบียน: 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กิจการร่วมค้า เอส.บี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง และเอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม ออกแบบ ประกอบชิ้นงาน ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องกล ทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 11 ซอยรามอินทรา 45/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220