บจ.กินอร่อย จำกัด

ชื่อ: บจ.กินอร่อย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น สวนอาหาร ให้บริการเครื่องดื่มทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องจากการให้บริการ สวนอาหารและร้านอาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 506/17 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.กินอร่อย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.กินอร่อย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.กินอร่อย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.กินอร่อย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.กินอร่อย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/6/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น สวนอาหาร ให้บริการเครื่องดื่มทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องจากการให้บริการ สวนอาหารและร้านอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 506/17 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310