บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการภัตตาคาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 451 หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่จดทะเบียน: 3/16/2558 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ข้าวฟ่าง คอนซัลติ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 3/16/2558 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการภัตตาคาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 451 หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260