บจ.คชาเตอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.คชาเตอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นำเข้า ส่งออก กระเป๋าแบรนด์เนม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 432 ห้องเลขที่ B27 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่จดทะเบียน: 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.คชาเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.คชาเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.คชาเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.คชาเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.คชาเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป นำเข้า ส่งออก กระเป๋าแบรนด์เนม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 432 ห้องเลขที่ B27 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230