บจ.คริส ทราเวล จำกัด

ชื่อ: บจ.คริส ทราเวล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 8/102 หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

วันที่จดทะเบียน: 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.คริส ทราเวล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.คริส ทราเวล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.คริส ทราเวล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.คริส ทราเวล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.คริส ทราเวล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 8/102 หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110