บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด

ชื่อ: บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจัดสร้างละครเวที

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 99/177 หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

วันที่จดทะเบียน: 4/26/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ครีเอทีฟ กรู๊ฟ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 4/26/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจัดสร้างละครเวที สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 99/177 หมู่ที่ 8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540