บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสอนพิเศษ โดยที่หลักการเรียนการสอนจะเป็นการเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน อารมณ์เเละ สมาธิ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1/70 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ครีเอทีฟ ไลฟ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/31/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการสอนพิเศษ โดยที่หลักการเรียนการสอนจะเป็นการเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน อารมณ์เเละ สมาธิ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกฎของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1/70 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240