บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 343/344-345 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.คูมิโกะ ซัพพลิเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 343/344-345 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230