บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 624/523 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่จดทะเบียน: 5/28/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.จัดจ์ โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5/28/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 624/523 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400