บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายแป้งโรตี ถั่ว น้ำมันทุกชนิด เนย ผัก ผลไม้ รวมทั้งของกินเล่น

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 154 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 2/25/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.จามีลา เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/25/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายแป้งโรตี ถั่ว น้ำมันทุกชนิด เนย ผัก ผลไม้ รวมทั้งของกินเล่น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 154 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250