บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด

ชื่อ: บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้านอสังหาริมทัพย์และการก่อสร้างรวมทั้งรับดำเนินการพัฒนาต่างๆ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 115/114 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

วันที่จดทะเบียน: 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.จิเล เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการด้านอสังหาริมทัพย์และการก่อสร้างรวมทั้งรับดำเนินการพัฒนาต่างๆ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 115/114 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320