บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด

ชื่อ: บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเด็ก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 62/8 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

วันที่จดทะเบียน: 10/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.จีเอ เฮาส์ ออฟ สไตล์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเด็ก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 62/8 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170