บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด

ชื่อ: บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 38/51-53 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

วันที่จดทะเบียน: 2/5/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.จุ่ย ฝู๋ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/5/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 38/51-53 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000