บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ขายปลีก ขายส่งกล้องวงจรปิด กล้องติดรยนยต์ไม้กั้นประตู

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 62/132 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วันที่จดทะเบียน: 7/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ชัดเจน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ขายปลีก ขายส่งกล้องวงจรปิด กล้องติดรยนยต์ไม้กั้นประตู สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 62/132 หมู่ที่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000