บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด

ชื่อ: บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ทำธุรกิจแฟรนไชล์-ทำแบรนด์ เกี่ยวกับ ครีม สบู่ เครื่องสำอางค์ กระเป๋า อาหารเสริม วิตามิน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 832/5 หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ชัยเจริญกิจ 2019 จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ทำธุรกิจแฟรนไชล์-ทำแบรนด์ เกี่ยวกับ ครีม สบู่ เครื่องสำอางค์ กระเป๋า อาหารเสริม วิตามิน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 832/5 หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160