บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่นฯ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 98/12 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วันที่จดทะเบียน: 2/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ชินโป พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการ ดูแลผลประโยชน์ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่นฯ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 98/12 หมู่ที่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150