บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด

ชื่อ: บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 119 ซอยหมู่บ้านผกามาศ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ชิษณุ แคปปิตอล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 119 ซอยหมู่บ้านผกามาศ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250