บจ.ชูนิคอร์น จำกัด

ชื่อ: บจ.ชูนิคอร์น จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการแสดงเพื่อความบันเทิงทุกประเภท จัดคอมเสิร์ต ร้องเพลง แต่งเนื้อร้อง ทำนอง แสดงดนตรี

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 193/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ชูนิคอร์น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ชูนิคอร์น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ชูนิคอร์น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ชูนิคอร์น จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ชูนิคอร์น จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการแสดงเพื่อความบันเทิงทุกประเภท จัดคอมเสิร์ต ร้องเพลง แต่งเนื้อร้อง ทำนอง แสดงดนตรี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 193/91 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240