บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 243 หมู่ที่ 5 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันที่จดทะเบียน: 9/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ช่างเด่น บอดี้เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 243 หมู่ที่ 5 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000