บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อ: บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 188 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

วันที่จดทะเบียน: 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โคลทติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570