บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการทำการตลาด เป็นตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 472 อาคารเอ็กซ์แพนด์ ชั้นที่ 7 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 6/10/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ซาช่าเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/10/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการทำการตลาด เป็นตัวแทนจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 472 อาคารเอ็กซ์แพนด์ ชั้นที่ 7 ซอยรัชดาภิเษก 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310