บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด

ชื่อ: บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจการติดตั้ง บำรุงรักษาซ่อมแซมรวมทั้งงานทางวิศวกรรมและการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องกล

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2922/324 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 2/1/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/1/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการติดตั้ง บำรุงรักษาซ่อมแซมรวมทั้งงานทางวิศวกรรมและการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องกล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2922/324 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310