บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 41/152 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

วันที่จดทะเบียน: 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ซุปเปอร์ฟิต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/16/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 41/152 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000