บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด

ชื่อ: บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการสโตร์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 504 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่จดทะเบียน: 5/22/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ซูเลียน หาดใหญ่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5/22/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการสโตร์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 504 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110