บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ทและดิจิตอลทุกชนิด หนังสือ วารสาร โลว์ชัวร์ ปฏิทิน โปสเตอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 62/18 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

วันที่จดทะเบียน: 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ณัฐครีเอเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 10/15/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ทและดิจิตอลทุกชนิด หนังสือ วารสาร โลว์ชัวร์ ปฏิทิน โปสเตอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 62/18 หมู่ที่ 19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120