บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อ: บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ ธุรกิจท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 36/147 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ ธุรกิจท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 36/147 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520