บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย

ชื่อ: บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต สร้างกำกับการแสดงภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 599/52 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่จดทะเบียน: 2/7/2560 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ดรีมบ็อกซ์ มีเดีย จดทะเบียนเมื่อ 2/7/2560 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิต สร้างกำกับการแสดงภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 599/52 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900