บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ: บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 152 หมู่ที่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

วันที่จดทะเบียน: 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ดอยช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/17/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 152 หมู่ที่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180