บจ.ดามายา จำกัด

ชื่อ: บจ.ดามายา จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 264-264/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

วันที่จดทะเบียน: 6/28/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ดามายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ดามายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ดามายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ดามายา จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ดามายา จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/28/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 264-264/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230