บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ: บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเเละเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1087/4 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วันที่จดทะเบียน: 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ดิรา กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/14/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเเละเครื่องใช้เสริมความงาม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1087/4 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520