บจ.ดีลแอสเซท จำกัด

ชื่อ: บจ.ดีลแอสเซท จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1 อาคารไลฟ์วันไวร์เลส ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 1/578 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่จดทะเบียน: 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ดีลแอสเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ดีลแอสเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ดีลแอสเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ดีลแอสเซท จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ดีลแอสเซท จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/18/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1 อาคารไลฟ์วันไวร์เลส ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 1/578 ถนนวิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330