บจ.ตง หนัง จำกัด

ชื่อ: บจ.ตง หนัง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายเบียร์สุราบุหรี่

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 2/1 ซอยศรีนครินทร์ 65 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วันที่จดทะเบียน: 1/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ตง หนัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ตง หนัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ตง หนัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ตง หนัง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ตง หนัง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 1/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่ายเบียร์สุราบุหรี่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 2/1 ซอยศรีนครินทร์ 65 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250