บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด

ชื่อ: บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 49/14 ซอยเสรีไทย 39 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

วันที่จดทะเบียน: 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทรัค แอนด์ บัส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/2/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตยานยนต์อื่นๆที่ใช้เพื่อการโดยสาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 49/14 ซอยเสรีไทย 39 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240