บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อ: บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลาสติก เม็ดพลาสติก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 241 หมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 5 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

วันที่จดทะเบียน: 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทรัพย์สินเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/11/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลาสติก เม็ดพลาสติก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 241 หมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 5 ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000