บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด

ชื่อ: บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเที่ยว-ตัวแทนจัดหา รับจอง จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่าการท่องเที่ยว

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 1373 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่จดทะเบียน: 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทีทีเอ็น ดิสคัพเวอร์รี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/13/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเที่ยว-ตัวแทนจัดหา รับจอง จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่าการท่องเที่ยว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1373 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310