บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด

ชื่อ: บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายน้ำยาเคลือบแก้วใน ระดับ 9H และอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้สำหรับน้ำยาเคลือบ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 399/27 หมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

วันที่จดทะเบียน: 6/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทีเค-อีเกิ้ล จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 6/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายน้ำยาเคลือบแก้วใน ระดับ 9H และอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้สำหรับน้ำยาเคลือบ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 399/27 หมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100