บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด

ชื่อ: บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและอรรถคดีทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 180/289 หมู่บ้าน สินทรัพย์นคร ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่จดทะเบียน: 5/10/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ที่ปรึกษากฎหมาย ยูดีเอสเอส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 5/10/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและอรรถคดีทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 180/289 หมู่บ้าน สินทรัพย์นคร ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220