บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด

ชื่อ: บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้าส่งออก จำหน่าย อะคริลิก แผ่นอะคริลิก พลาสติกอะคริลิก กระจกอะคริลิกเพื่อใช้งานต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากอะคริลิกทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 75/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

วันที่จดทะเบียน: 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ทู เอท ไนน์ ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/9/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าส่งออก จำหน่าย อะคริลิก แผ่นอะคริลิก พลาสติกอะคริลิก กระจกอะคริลิกเพื่อใช้งานต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากอะคริลิกทุกชนิดทุกประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 75/12 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170