บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ: บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: การค้า ผลิต เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สายพานลำเลียง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 140/29 หมู่ที่6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

วันที่จดทะเบียน: 2/7/2561 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.ธนพรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 2/7/2561 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การค้า ผลิต เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สายพานลำเลียง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 140/29 หมู่ที่6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110