บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด

ชื่อ: บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการ อพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 4 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันที่จดทะเบียน: 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.นภาเพลส (บางโพ) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/8/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800