บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด

ชื่อ: บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 44/2 หมู่ที่ 4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140

วันที่จดทะเบียน: 11/4/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.นาคา แมนเนจ บิซิเนส จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11/4/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 44/2 หมู่ที่ 4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140