บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด

ชื่อ: บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต เป็นเจ้าของ รับจ้างอัดหรือบันทึก ลงในแถมบันทึกเสียง

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่จดทะเบียน: 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.นาดาว มิวสิค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 12/19/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการผลิต เป็นเจ้าของ รับจ้างอัดหรือบันทึก ลงในแถมบันทึกเสียง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110