บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ: บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ที่ปรึกษา การวางแผนการด้านการขนส่ง การนำเข้าและส่งออก

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 160/188 ซ13 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที่จดทะเบียน: 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.นิว หานหยวน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 9/5/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ที่ปรึกษา การวางแผนการด้านการขนส่ง การนำเข้าและส่งออก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 160/188 ซ13 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500