บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด

ชื่อ: บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รีไซเคิลจำพวกอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองเเดง เศษกระดาษ พลาสติก เศษยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง เคมีภัณฑ์ กากตะกอนจากบ่อบำบัดโลหะอื่นๆ ขวด เเก้ว วัสดุที่ใช้เเล้วทุกชนิด ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 60/1 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

วันที่จดทะเบียน: 7/24/2562 (เดือน/วัน/ปี)

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

โทรศัพท์ บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Email บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

Website บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

แผนที่ บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด: (เฉพาะสมาชิก)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

บจ.นิโอ รับเบอร์ อินเตอร์เทค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 7/24/2562 (เดือน/วัน/ปี) ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รีไซเคิลจำพวกอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองเเดง เศษกระดาษ พลาสติก เศษยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง เคมีภัณฑ์ กากตะกอนจากบ่อบำบัดโลหะอื่นๆ ขวด เเก้ว วัสดุที่ใช้เเล้วทุกชนิด ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 60/1 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230